jeugdraad

wat?

De Jeugdraad is een inspraak- en adviesorgaan, samengesteld uit individueel geïnteresseerde jongeren die deelnemen vanuit hun jeugdgroepering. De Jeugdraad staat open voor alle jongeren, van welke politieke of godsdienstige strekking ook: hij is pluralistisch en open
Doelstellingen

* De Jeugdraad brengt op vraag van of op eigen initiatief adviezen uit over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente;
* De Jeugdraad neemt initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;
* De Jeugdraad informeert, zo breed mogelijk, bereikt en animeert de jeugd, zowel het jeugdwerk als de individuele jongeren;
* De Jeugdraad is een studiegroep, die zich breed informeert;
* De Jeugdraad neemt een standpunt in en onderneemt acties rond zelfgekozen thema's, na overleg tijdens de algemene vergadering.

 

bestuur

Huidige samenstelling RVB
 VOORZITTER: Thomas Mellen
 SECRETARIS/JEUGDDIENST: Sven Gilissen (St-Rochuslaan 12A, Borgloon)

Afdrukken