STEDELIJKE JEUGDRAAD BORGLOON

jeugdraad

STEDELIJKE JEUGDRAAD BORGLOON

Wat?

De Jeugdraad is een inspraak- en adviesorgaan, samengesteld uit individueel geïnteresseerde jongeren die deelnemen vanuit hun jeugdgroepering. De Jeugdraad staat open voor alle jongeren, van welke politieke of godsdienstige strekking ook: Hij is pluralistisch en open.

Doelstellingen?

* De Jeugdraad brengt op vraag van of op eigen initiatief adviezen uit over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente
* De Jeugdraad neemt initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen
* De Jeugdraad informeert, zo breed mogelijk, bereikt en animeert de jeugd, zowel het jeugdwerk als de individuele jongerenï
* De Jeugdraad is een studiegroep, die zich breed informeert
* De Jeugdraad neemt een standpunt in en onderneemt acties rond zelfgekozen thema's, na overleg tijdens de algemene vergadering.

Wie?

De Jeugdraad is samengesteld uit een ALGEMENE VERGADERING en een RAAD VAN BESTUUR. Daarnaast worden er regelmatig werkgroepen samengesteld voor het bespreken van dossiers, uitwerken van activiteiten, ....


Voor meer info kan je terecht bij :

Sven Gilissen
St-Rochuslaan 12 a
3840 BORGLOON
Sven.Gilissen@Borgloon.be
Tel. 012 67 37 01
Fax 012 67 37 04

Afdrukken